Regelgeving

Je bent vrij om voor je woning te kiezen voor de kozijnen die je zelf wilt hebben.

Eigenlijk mogen alle soorten materialen gebruikt worden. Maar is er slechts een beperkte groep materialen waar fabrikanten gebruik van maken. Dat komt enerzijds uiteraard omdat er niet (of nauwelijks) vraag is naar materialen naast hout, staal, aluminium en kunststof/pvc, maar anderzijds omdat de productie van kozijnen is gebonden aan bepaalde eisen. Hiermee wil de overheid niet zozeer de keuze voor de consument inperken, maar vooral bewerkstelligen dat de kwaliteit van kozijnen in orde is. Wanneer een kozijn licht ontvlambaar is, eenvoudig door een inbreker gesloopt kan worden of na 5 jaar al stuk raakt, is een consument daar zeker niet bij gebaat. Vaak komt de consument daar pas achter als het al te laat is, waarbij verhaal halen soms ook lastig kan zijn gezien de hoge levensduur van de producten.

Daarom specialiseren fabrikanten en leveranciers in de eerder genoemde soorten materialen en is er daarbij wetgeving en regelgeving. Zo kunnen kozijnleveranciers onder meer ook garantie bieden op de producten en de montage van kozijnen.

Welke regels zijn er voor (houten) kozijnen?

In het Bouwbesluit staat beschreven aan welke eisen kozijnen moeten voldoen om op de markt gebracht te mogen worden. Voor houten kozijnen is daarnaast nog een Nationale Beoordelingsrichtlijn nummer 0801 met als titel ‘Houten gevelelementen’. Hierin worden ook tal van aanvullende eisen vermeld voor specifiek houten kozijnen en andere gevelelementen.

Om een kozijn te mogen verkopen, moet er een KOMO-attest met productcertificaat zijn. Dit keurmerk kan pas worden verkregen als aan de genoemde regels is voldaan. In sommige gemeenten geldt dat een project pas doorgang mag vinden als de benodigde certificaten aanwezig zijn, waardoor de handhaving van de richtlijnen en eisen wordt gewaarborgd. Zo voorkomt men dat de kwaliteit van de te bouwen woningen ondermaats is waardoor er eventueel gevaar voor de maatschappij zou kunnen ontstaan.

Aanbieders van kozijnen benaderen?

Vergelijk het aanbod van kozijn aanbieders in jouw regio en bespaar op de kosten door te kiezen voor de beste deal. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.