Subsidie kozijnen 2018

De afgelopen tijd is de overheid druk bezig geweest met het terugdringen van het aantal subsidies en premies. Er waren jaren (voor 2009) waar je voor vrijwel alles wel een subsidie kon krijgen. Dit kostte de overheid erg veel geld, en als iedereen wel op een of andere manier subsidie kan krijgen dan gaat de gedachte er achter ook wel een beetje verloren. De vraag is natuurlijk of er nog subsidies te krijgen zijn die relateren aan kozijnen, aan ramen of aan isolatieglas in het algemeen.

Zijn er subsidies verkrijgbaar voor kozijnen, ramen of glas?

Per 15 september 2016 is er een nieuwe subsidie voor huiseigenaren en VvE’ers om energiebesparende maatregelen te nemen, de zogenoemde Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (zie: www.rvo.nl). Als je een stap verder gaat en ook kiest voor isolerende kozijnen dan is het mogelijk om een bonus op de subsidie voor isolatie te krijgen. Er is dus geen directe subsidie op het laten plaatsen van kozijnen. De kosten voor deze verbouwingen zul je echter zelf moeten dragen. Een kozijnspecialist kan je hier meer over vertellen.

Er zijn jaren geweest waarin er voor allerlei groene zaken subsidie kon worden verkregen. Zo was er subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers, het vervangen van enkel glas door glasisolatie, kozijnen en ga zo maar door. Wel kan het zijn dat er in jouw gemeente of provincie nog directe subsidies worden verstrekt. Het verstrekken van subsidie is immers lang niet altijd een landelijke aangelegenheid meer; ook lokale overheden kunnen beslissen om een subsidie te verstrekken. Op www.energiesubsidiewijzer.nl (een website van de overheid) vind je alle actuele lokale subsidieregelingen per gemeente.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Als er een kozijnen subsidie van start gaat, is hierbij vaak ook duidelijk aangegeven hoe men gebruik kan maken van die subsidie. Vaak zijn hier aanvullende regels aan verbonden waarmee tijdens de bouw rekening moet worden gehouden, dus let daar goed op.

Als er daadwerkelijk subsidie aangevraagd kan worden, is het belangrijk dat je allereerst uitzoekt wat de specifieke voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een kozijn subsidie en hoeveel er nog in het subsidiepotje zit. Je zult immers niet de eerste zijn die een bepaalde verbouwing uitvoert of uit laat voeren, dan subsidie wilt aanvragen en er vervolgens achter komt dat die verbouwing om een of andere onbenullige reden niet onder de regeling valt en er dus geen subsidie verstrekt kan worden. Ook komt het – helaas – regelmatig voor dat mensen vol goede moed met een verbouwing beginnen en na de verbouwing blijkt dat de pot voor de subsidie leeg is. Om dit soort ongemakken te voorkomen kun je het project en de subsidieaanvraag dus het beste maar goed voorbereiden. Meestal gaat de aanvraag via het e-Loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Doe het niet alleen voor de subsidie

Je leest dit stuk waarschijnlijk omdat je een manier zoekt om te besparen op nieuwe kozijnen. Maar vergeet niet dat niet alleen de subsidie je voordeel oplevert. Nieuwe kozijnen die beter isoleren dan de oude kozijnen leveren sowieso voordeel op. Je energieverbruik zal behoorlijk dalen, wat uiteraard ook weer resulteert in lagere energiekosten. Zeker met de hoge energieprijzen kan dit zeer aantrekkelijk zijn en kan het je honderden euro’s per jaar schelen. Wanneer je de exacte kosten wilt weten van jouw kozijnen kun je op onze website eenvoudig en snel meerdere offertes aanvragen.

Wat kosten kozijnen met/zonder subsidie?

Vergelijk het aanbod van kozijnen aanbieders in jouw regio en bespaar op de kosten door te kiezen voor de beste deal. Deze dienst is gratis en vrijblijvend.

Zie ook:
Subsidie isolatie
Subsidie dubbelglas
Subsidie zonnepanelen
Subsidie kozijnen